Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

Szukaj ogłoszeńUrzędy
Województwa
Miejsce wykonywania pracy
Stanowiska pracy
Wykształcenie
Fraza
Nr ogłoszenia
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy:
o które mogą ubiegać się obywatele polscy
o które mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego (zgodnie z art. 5 ustawy o służbie cywilnej)

- ogłoszenia o naborach, w odniesieniu do których obowiązuje pierwszeństwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- wyłącznie ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej